Tag - pośrednictwo kredytowe

Kanał wpisów - Kanał komentarzy

czwartek, luty 23 2017, 08:57

Jak działają pośrednicy kredytowi?

Pośrednicy kredytowi udzielają kredytów bankowych, natomiast nie mają prawa do udzielania swoich kredytów (mogą za to, tak jak każde inne przedsiębiorstwo, dawać pożyczki). Udzielając kredytu, pośrednik działa pod kontrolą i na zlecenie konkretnego banku, z którym ma zawartą umowę agencyjną. Działalność pośredników podlega kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli Komisja stwierdza nieprawidłowości, może nałożyć sankcje zarówno na dany bank, jak i na pośrednika. W praktyce zwykle pośrednik kredytowy podpisuje umowy o współpracy z kilkoma lub kilkunastoma bankami i oferuje ich kredyty klientom. Klient ma dzięki temu wybór: pośrednicy opracowują zestawienie różnych typów kredytów hipotecznych udzielanych przez banki, z którymi współpracują, zawierające oprocentowanie i inne elementy ceny, podane są też warunki udzielenia kredytu (np. dokumenty, jakie trzeba zgromadzić, by uzyskać kredyt w wybranym banku), ranking kredytów sprawdź na www.17bankow.com.

Kontynuuj czytanie...